För att du skall kunna hitta en så billig bilförsäkring som det bara går så har vi på denna hemsida jämfört de flesta av Sveriges största försäkringsbolag. Det går inte att fastställa ett generellt pris för en bilförsäkring eftersom det finns så många variabler att ta hänsyn till. Det rör sig om allt möjligt; från vilken bil du har, hur gammal den är, vilket skick den just nu har, till din ålder och var du bor. Så ett generellt pris går inte att säga när man söker efter en billig bilförsäkring. Det behöver dock inte betyda att det är särskilt svårt att hitta en. Vi visar dig nedan hur du gör.

Försäkringsbolag Erbjudna bilförsäkringar
Moderna försäkringar Trafikförsäkring samt halvförsäkring och helförsäkring
Vardia Trafikförsäkring och halv- samt helförsäkring och stor bilförsäkring
IF Trafikförsäkring och halvförsäkring samt helförsäkring och storförsäkring
Trygg-Hansa Trafikförsäkring samt halvförsäkring och helförsäkring
Folksam Trafikförsäkring samt halvförsäkring och helförsäkring

Att hitta en billig bilförsäkring

För att få framföra ett fordon måste man enligt svensk lag åtminstone ha en trafikförsäkring. Förutom denna bilförsäkring finns det även halvförsäkring och helförsäkring. Utökar man sin trafikförsäkring till en halvförsäkring så kallas den tillagda delen för en delkaskoförsäkring. Denna form är kanske bilförsäkring som de allra flesta svenskar har tecknad på sin bil.

Trafikförsäkringen är ett minimum – den billigaste bilförsäkringen

Om man nöjer sig med trafikförsäkring så har man i de allra flesta fall hittat en riktigt billig bilförsäkring jämfört med vad det skulle kosta att lägga på delkaskoförsäkring eller helförsäkring. Fördelen med att ha denna försäkring är att man slipper stå för omkostnaderna för skador på motparts bil i det fall att man skulle krocka eller olyckligt göra skada på dennes bil. Att inte inneha trafikförsäkring som täcker för dessa skador är i dag olagligt i med den lag som råder i Sverige. Nackdelen med denna billiga bilförsäkring är att ingenting annat ingår. Man får exempelvis stå för omkostnaderna för reparationen av det egna fordonet.

Utöka till en halvförsäkring

För att få ett utökat skydd till sin försäkring kan man lägga till en så kallad delkasko till sin trafikförsäkring vilket då gör försäkringen till en halvförsäkring. Detta brukar oftast betyda att även ersättning för stöld, glasskador, brand, inbrott, drulle samt kris ingår. Det är denna försäkring som man brukar rekommendera att man tecknar om man vill ha en billig bilförsäkring som ändå innehåller relativt mycket skydd för pengarna.

Helförsäkring eller inte?

Vill man vara säker på att inte råka ut för de allra största kostnaderna när oturen är framme så är det denna försäkring man skall välja. Försäkringen innefattar, förutom allt som halvförsäkringen innehåller, även maskinskada (eller motorskada) och vagnskada. Har man en nyare bil, men där nybilsgarantin inte längre gäller så är det ett mycket klokt beslut att uppgradera sig till denna försäkring. Även om det inte den allra billigaste bilförsäkringen så kan man vara säker på att det i alla fall inte blir tråkigt för plånboken om en olycka eller något annat oförutsett skulle inträffa.

Hur jämför jag för att hitta billigast bilförsäkring?billig bilförsäkring

Det viktigaste att tänka på när man jämför bilförsäkring är att inte överförsäkra sin bil. I det långa loppet är detta den största boven när man vill hitta en riktigt bra och billig bilförsäkring. Lägger man bara ner lite tid på att göra en förundersökning innan man tecknar sin bilförsäkring kan man undvika att göra en dum affär. Tillvägagångssättet är relativt simpelt. Gör en enkel matris och lista de försäkringsbolag du vill jämföra och de olika försäkringsalternativen de erbjuder. Titta sedan noggrant igenom och bestäm dig för vilken försäkring du skall välja.